TIDSBOKNING
Här kan ni boka tid för ledningsgrupps- och teamutveckning, coaching, konsultering och utbildning hos Yvonne Liberg.
 
 

Yvonne har en bakgrund som organisationskonsult på en större konsultfirma där Yvonne jobbat med otaliga grupper och organisationer. Yvonne har också jobbat tio år som chef på ett dataföretag som levererar verksamhetsstöd/ärendehanteringssystem för socialtjänst (både individ- och familjeomsorg och äldre- och handikappomsorg) och privata vårdgivare. Dessförinnan har Yvonne jobbat många år som chef inom äldre- och handikappomsorg.


Hennes största styrkor är hennes positivitet och hennes förmåga att lyckas hitta vägar framåt även i svåra motsättningar och hennes förståelse för psykologi och pedagogik. Yvonne har en förmåga att formulera det som behövs för att få alla med på tåget och är inte rädd för att prata om det som kan vara svårt att sätta ord på.

Yvonne arbetar som huvudansvarig för Mebyou Organisation och Ledarskap. Hon arbetar idag med att utveckla företag och/eller organisationer på både chefs- och medarbetarnivå. Insatserna kan göras på individ-, grupp- och/eller organisationsnivå.
 
Allt ifrån coachning till ren utbildning. Insatserna anpassas till medarbetarna, teamet, chefen eller ledningsgruppens utvecklingsnivå. Hon arbetar även med att utveckla politiskt tillsatta förtroendemän och styrelser, både enskilt eller tillsammans med tjänstemän. De senaste åren har Yvonne startat upp IT-företagen E-Services Nordic AB och Youbyme AB. Yvonne Liberg är idag VD och hundraprocentig ägare av Mebyou AB.
 
Fakturering sker enligt överenskommelse.
 
Boka en tid mellan 13:30-16:15 på Måndag eller Fredag med Yvonne i kalendern genom att logga in/registrera och klicka på den tid som passar dig bäst!